Kuplen længes efter penge

kobberkuppel nordhavn landscape onlineDen gamle kobberkuppel, som sad oven på Veritas Oliefabrik i Nordhavn i gamle dage, ligger på et værksted, hvor den venter på at blive restaureret. Men det koster penge. Lokalhistorisk forening håber, de snart dukker op, så Nordhavn kan få sit vartegn.

Læs videre

Bygherre vil nedrive to gamle bygninger i den røde by

roede by nedrivning gl bygning 1To bygninger langs Glückstadtsvej i den røde by er så uegnede til renovering og ombygning, at bygherren Nordhavn P/S ønsker at rive dem ned. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til en ansøgning om dispensation fra lokalplanen på mandag. 23 høringssvar går imod at der rives ned i den røde by, som er erklæret bevaringsværdig.

Læs videre

Kollegiebyggeri går i gang trods retssag

kollegiegrund jan 2020 1Byggeriet af et kollegium med 277 kollegieboliger er gået i gang på grunden mellem Dunkerquegade og Siloen. Siden december 2018 har der verseret  en retssag anlagt imod Københavns Kommune, hvor sagsøgerne kræver byggeriet stoppet. De mener at kommunen har begået fejl i lokalplanprocessen, og givet byggetilladelse uden at gennemføre nabohøring.

Læs videre

Jordkørsel fortsætter måske i Nordhavn i 30 år mere

jordopfyldning 0181Store protester på Amager over at jorden til den kommende ø Lynetteholmen skal køres gennem boligområder. Alternativet er at jordkørsel til Nordhavn fortsætter i 30 år mere, og derfra sejles ud til den nye holm. VVM-undersøgelser skal vise, hvilke løsninger der er mindst skadelige for miljø og sundhed.

Læs videre

For annoncører

nordhavn luftfotoNordhavn Avis er en bydelsavis for alle beboere, virksomheder og institutioner i Nordhavn og nabokvarterer.

Vi ønsker at indgå i et tæt, langsigtet samarbejde med butikker, virksomheder, institutioner og andre, som allerede nu arbejder på at udvikle Nordhavn til hovedstadens bedste bydel.

Nordhavn Avis udgives af Bydelsaviserne, som i 12 år har været en aktiv medspiller i udviklingen af Ørestad på Amager. En anden ny bydel, som har haft stor gavn af en bydelsavis, hvor alle slags informationer, frustrationer, holdninger og nye ideer har fået plads til at blomstre. Vi gør det samme i Nordhavn. Og glæder os til at udvikle bylivet sammen med dig som medspiller i Nordhavns fremtid.
Her følger nogle informationer til dig som samarbejdspartner med Nordhavn Avis:


Udgivelsesdage 2019: Vi udkommer 20 gange i 2019. Se udgivelsesplanen herunder.

Udgivelsesplan NOH

Deadline for annoncematerialer er altid mandag inden udgivelsesdag klokken 12. Send til annonce(at)nordhavn-avis.dk.


Distribution: Bydelsaviserne. Vores egen bude omdeler avisen torsdag og fredag.

Avisen kan også afhentes her: Københavns Rådhus, By & Havn Nordre Toldbod 7, MENY Nordhavn, Southamptongade 2.

Oplag: Cirka 2.800 og stigende
Sidetal: 12-28
Papirkvalitet: 52 gram white
Tryk: Sjællandske Mediers Trykkeri i Holbæk


Dækningsområde:

 Postnummer 2150 Nordhavn. Marmorbyen. Amerika Plads. Dampfærgevej. Langelinie. Østerbro mellem Østbanegade og Strandboulevarden.


Læserprofil: Nordhavn er en ny bydel. Tilflytterne kommer fortrinsvis fra andre bydele i Københavns Kommune. Der bor både singler, børnefamilier og par i Nordhavn. Den gennemsnitlige husstandsindkomst er relativt høj. De fleste bor i ejerboliger. Her bor mange udlændinge, således vil der være artikler på engelsk i avisen og på netavis.  

Annoncering i avis:
Nordhavn Avis fremsender gerne tilbud på ønskede formater og perioder. Vi beregner intet farvetillæg og ingen administrationsgebyrer. Alle priser excl. moms. Skriv eller ring for yderligere oplysninger til annonce(at)nordhavn-avis.dk eller telefon 31 15 30 40. Annoncemateriale skal afleveres færdigt (pdf) tirsdag klokken 12 tre dage før distribution. Herunder kan du se en oversigt over priser og annonceformater:

Basispriser pr. spaltemillimeter:
0 - 200 mm: 3,00 kr.
201 - 800 mm: 2,68 kr.
801 - 2190 mm: 2,20 kr.

Priser for div. faste formater:
2 sp. x 100 mm: 540,00 kr.
3 sp. x 175 mm (1/4 side) 1200,00 kr.
3 sp. x 355 mm (1/2 side vandret nederst) 2000,00 kr.
6 sp. x 175 mm (1/2 side lodret) 2300,00 kr.
6 sp. x 365 mm (1/1 side) 3600,00 kr.
6 sp. x 365 mm (Bagside) 5600,00 kr.
535 mm x 365 mm (Midteropslag) 10000,00 kr.

Tillæg for særlige placeringer:
Forside: 100 %. Side 3, 5, bagside: 25 %. Højreside øvrige: 10 %.
Sideplaceringer skal bookes i ugen før deadline.

Gentagelsesrabatter:
3-5 indrykninger: 10 %
6-9 indrykninger: 15 %
10-22 indrykninger: 20%
23 indrykninger (1 år): 30%
Der gives ikke gentagelsesrabat på forsiden og bagsiden.


WEBANNONCERING

Vi tilbyder tre forskellige bannerplaceringer:
Top: Ved siden af avislogo. 500x90 px. I rotation med andre bannere. Alle sider.
Right: I højre side i første/øverste skærmbillede. 250x250 px. Fast placering. F.eks. Forside, 3 Sektionssider el.lign.
Embed: Inde i teksten i 10 seneste eller udvalgte artikler. 500x90 px eller efter aftale.

Formater: HTML5, GIF, JPG,

Priser:
Top: Kr. 400 pr. uge (rotation med maks. 4 andre bannere. Alle sider). Rabatter for aftaler om måned, år.
Right: Kr. 200-600 pr. uge (fats placering, antal sektioner efter aftale)
Embed: Kr. 400 pr. uge for 10 artikler.

 (Alle priser excl. moms)


BANNERPRODUKTION

Vi tilbyder produktion af enkle, hurtige bannerannoncer i næsten alle størrelser og filformater. Priseksempel:
Et webbanner på op til 960x120 px eller 250x350 px i formaterne gif, jpg eller HTML-format med 3-6 slides. Efter oplæg fra kunde. På basis af leverede illustrationer. Leveringstid: 2. dage. Banner leveres til kundens eje. Pris: DKK 1019,00


Betaling:
Netto kontant 6 dage efter indrykningsdato.
Ved 1. rykker beregnes et gebyr på 50 kroner.
Ved 2. rykker beregnes et gebyr på 1,5% pr. måned efter forfaldsdato.


Anvendelse af persondata:
Modtager du vores nyhedsbrev, opbevarer vi kun dit brugernavn og din emailadresse. Hvis du opsiger nyhedsbrevet, slettes alle oplysninger øjeblikkeligt. Dine data behandles fortroligt og lagres under sikre forhold, og i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Dine data vil ikke blive udleveret til tredjepart. Du kan altid kontakte Nordhavn Avis, hvis der er spørgsmål til ovenstående.


Kontaktoplysninger:

Mail:  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udgiver: Bydelsaviserne v. Redaktør og udgiver Lars Greir
Arne Jacobsens Allé 15
DK 2300 Ørestad KBH. S
Telefon: 31 15 30 40
CVR: 29253315
Bankkonto: Danske Bank 9541 4777123424


Tekniske oplysninger: Nordhavn Avis er en tabloid-avis med seks spalter. Helside: 365 mm højde. Maksimal spaltehøjde: 354mm. Her følger spaltebredderne:
Spaltebredde, 1 sp.: 41 mm
Spaltebredde, 2 sp.: 86 mm
Spaltebredde, 3 sp.: 131 mm
Spaltebredde, 4 sp.: 176 mm
Spaltebredde, 5 sp.: 221 mm
Spaltebredde, 6 sp.: 266 mm

Trykmetode:Offsetrotation
Farver:CMYK

Færdige annoncer modtages i pdf. Billeder og illustrationer modtages i eps, tiff, psd, pdf. Billeder leveres i en opløsning på 180 dpi i de størrelser hvormed de skal bruges. Medier sendes på mail eller ftp.


Handelsbetingelser: 
Indrykning og placering
Indrykningsdatoer og placeringsønsker overholdes i videste udstrækning. Såfremt pladsmæssige eller andre tekniske forhold kræver det, forbeholder Nordhavn Avis sig ret til at omplacere, fremrykke eller udskyde annoncer. Kan en bestilt placering eller et ønsket format ikke efterkommes, placeres annoncen bedst muligt og beregnes efter opnået placering og format. Såfremt særlige tekniske forhold kræver det, forbeholder avisen sig ret til at ændre et bestilt annonceformat uden forudgående meddelelse. Ved ikke færdigt materiale opkræves kr. 0,25 pr. mm til dækning af produktionsomkostninger. Annoncer der måler mere end 340 mm i højden, beregnes til fuld spaltehøjde.

Reklamationer
Fejl og mangler ved annoncen, som skyldes Nordhavn Avis, vil blive godskrevet. Godskrivelse kan aldrig overstige det for annoncen fakturerede beløb. Reklamationer skal fremsættes senest 3 dage efter at annoncør har modtaget avisen med annoncen. Regningsreklamationer umiddelbart efter regningens modtagelse. Nordhavn Avis er uden ansvar for tab, annoncøren måtte lide i forbindelse med reklamationer fra kunder over varer eller tjenesteydelser, som er annonceret fejlagtigt i Nordhavn Avis. Det gælder fejl, som er opstået p.g.a. såvel trykfejl, hørefejl, manglende indrykning eller indrykning i anden uge end bestilt.

Opsætning
Enhver annonce, der efter bladets skøn kan forveksles med redaktionelt stof, forsynes foroven med ordet ANNONCE, der i typografi og størrelse klart angiver, at der er tale om en annonce. Pladsen medregnes i opmålingen af annoncen.

Nægtelse af indrykning
Nordhavn Avis forbeholder sig ret til at nægte optagelse af annoncer, der strider mod gældende love og bestemmelser, eller mod hensynet til læserne eller avisens interesser. Nordhavn Avis påtager sig dog intet ansvar for indrykning af annoncer, der er i strid med lovgivningen.

Betalingsbetingelser
Annoncører faktureres på udgivelsesdagen, og fakturaer skal være betalt senest seks bankdage efter udgivelsesdagen. Ved overskridelse af forfaldsdatoen uden at kunden har kontaktet Nordhavn Avis for at indgå en ny betalingsaftale, fremsendes rykkerskrivelse med gebyr på kr. 50,00 og betalingsfrist på fem bankdage. Rykkerskrivelse med gebyr fremsendes herefter løbende hver uge med gebyr på 1,5% af samlet pris ved forfaldsdato. Efter fire rykkerskrivelser overgives sagen til inkassoinddrivelse.

Tilbud og priser
Tilbud på annoncering sker på baggrund af den til enhver tid gældende prisliste for Nordhavn Avis. Prislisten forefindes opdateret på hjemmesiden. Alle tilbud er gældende i 30 dage, hvis ikke en kortere frist oplyses.

Rettigheder
Nordhavn Avis forbeholder sig ret til at arkivere og udgive alt redaktionelt indhold og annoncer i elektronisk form. Tredieparts affotografering eller erhvervsmæssig kopiering af indhold og annoncer med henblik på offentliggørelse eller produktion er ikke tilladt uden skriftlig aftale med Nordhavn Avis.

NYHEDSBREV

Bestil nyhedsbrev her, og få et hurtigt overblik over seneste nyheder. Vi udsender det et par gange om måneden.

    NORDHAVN AVIS  

  Mail: kontakt(at)nordhavn-avis.dk┃Telefon: 31 15 30 40 ┃CVR 29253315 ┃c/o Bydelsaviserne, Arne Jacobsens Allé 15, DK 2300 S.

FOR ANNONCØRER     NYHEDSBREV     E-AVIS    VELKOMMEN