Angående vikarpræstens udtalelser 

  • Ólavur Eysturdal, tidligere menighedsrådsmedlem i Hans Egedes Sogn
  • Debat

olavur eysturdalI en artikel i Nordhavnavisen forleden, den 4. September, udtaler den midlertidigt konstituerede sognepræst Lars Obel sig om de mange problemer i Hans Egedes Kirke på Østerbro. Der er et par ting i udtalelserne, der bør kommenteres.

Først gør han det meget klart, at menighedsrådsformanden Michael Larsen er årsagen til alle kirkens problemer, fordi han er “enerådig” og bruger al kirkens “krudt” og “ressourcer” på, at en gruppe mennesker kan sidde og spise sammen. Det er Lars Obels ret, at have en mening om, hvad sognets penge skal bruges til, men i menighedsrådets referater – som jeg ulejligede mig at læse på kirkens hjemmeside – står, at menighedsrådet har besluttet, at anvende midler til arrangementer så som kirkekaffe, lørdagsbrunch mv. som er helt almindeligt i andre kirker også. Derudover er der noteret, hvilke koncerter og foredrag menighedsrådet har godkendt. Endvidere står der, at arrangementerne holder sig indenfor de rammer, som menighedsrådet har budgetteret med 

Med udgangspunkt i alt det, kan det umiddelbart ikke spores, hvornår menighedsrådsformanden har været enerådig. Ifølge referaterne er alle menighedsrådets beslutninger truffet på demokratisk vis med bemandede tillidsposter, nedsatte udvalg og afstemninger i rådet, hvor man oven i købet kan se, hvordan de enkelte medlemmer har stemt. De problemer, som Lars Obel beskriver i artiklen vækker ikke just genklang i menighedsrådets referater, selv om Lars Obel er noteret som referent ved halvdelen af møderne, der er blevet afholdt siden sidste menighedsrådsvalg.

For det andet siger han, at valget af Michael Larsen som menighedsrådsformand hviler på et meget tyndt grundlag, fordi der blev slået plat og krone om formandsposten. Det er rigtigt nok og fremgår af referatet fra det konstituerende møde den 8. April 2019. Michael Larsen må åbenbart have gjort et godt arbejde, siden han syv måneder senere under næste konstituerende møde (11. November 2019) opnår enstemmigt genvalg til formandsposten. Ifølge referatet var Lars Obel selv til stede under mødet, hvorfor det kan undre, at han med sine udtalelser undlader at nævne denne meget vigtige begivenhed. Man er fristet til at drage den konklusion, at den som har det største problem med menighedsrådsformanden, er Lars Obel selv... eller hvad?

"Jeg synes, Nordhavn skal gå i gang med at løsrive sig"

Menighedsrådsformand: "Jeg bliver ked af det på kirkens vegne" 

Hans Egedes nye præst vil have Nordhavn tættere på

DEBAT:

MERE DEBAT:

NORDHAVN AVIS • C/O BYDELSAVISERNEARNE JACOBSENS ALLE 15,1.DK 2310 ORESTAD
TEL: +45 31153040MAIL: KONTAKT(AT)NORDHAVN-AVIS.DK