Hus i Nordhavn har saltvand i toilettet

toiletskylEn ejendom med 95 boliger i Nordhavn har i et halvt år brugt saltvand til toiletskyl. Forsøget har været en succes, fremgår det af evaluering fra Miljøstyrelsen.

Der er langt flere fordele end ulemper ved at bruge saltvand fra havet til at skylle toilettet med, i stedet for rent grundvand. Det viser en evaluering fra Miljøstyrelsen.
Siden 2017 har beboerne i en ejendom ved Sandkaj i Nordhavn brugt saltvand fra deres egen boring i gården til toiletskyl. Et ekstra rør er ført op til lejlighedernes toiletter, og efter skylning er det sorte spildevand ført ud i kloaksystemet. Der er pumpet 1.889 m3 saltholdigt grundvand op til toiletskyl i perioden september 2017 til august 2018.
Projektet har vist, at vandforbruget til toiletskyl udgør 28 procent, og dermed erstattes 28 procent af drikkevandsressourcen i den konkrete ejendom. Det svarer til en besparelse på 24 liter drikkevand per person per døgn.
Evalueringen fra Miljøstyrelsen konkluderer, at det godt kan lade sig gøre at opbygge indvinding, vandbehandling og distribution efter samme principper som drikkevandsforsyningen, og opnå tilsvarende forsyningssikkerhed og drift. Vandleverancen har været stabil og kvaliteten har været kontinuerlig.

Brugertilfredshed
Spørgeskemaundersøgelser blandt beboerne viser, at der er stor opbakning til samt forståelse for at anvende alternative vandkilder, som kan spare på drikkevandsressourcerne. Samtlige besvarelser var positive for den alternative forsyning. Undersøgelsen viser, at bæredygtighed har stor betydning for brugerne. Enkelte beboere peger dog på gener, f.eks. støj når cisterne fyldes og farvede aflejringer i toilettet.
Da det salte vand er aggressivt overfor visse metaller, er det nødvendigt, at bruge et ombytningskit i toiletcisterne for at udskifte metalkomponenter.
Men der har ikke været en oplevelse af væsentligt flere aflejringer eller udfældninger af kalk. Saltskyl ikke opleves mærkbart anderledes end med drikkevand. Sundhedsmæssigt udgør saltskyl ikke en forøget sygdomsrisiko, hverken ved direkte indtagelse, inhalering eller ved eksponering af hud.

Skal betale samme afgift
Evalueringen peger på, at lovgivning på forsyningsområdet er ikke på nuværende tidspunkt er indrettet til alternative forsyningsformer. Det er muligt at søge dispensation, men de alternative forsyningsformer er pålagt samme omkostninger, som drikke-vandsforsyning, for eksempel vandafgiften, som ellsers er en miljøafgift skabt som incitament til at spare på drikkevandsressourcen.

Billigt alternativ
Miljøstyrelsen har også set på projektets økonomi, hivs der skulle opskaleres til hele Nordhavn; dvs. et komplet forsyningssystem med parallel rørledning til drikkevandsnettet. Vandtaksten i Nordhavn vil i så fald stige med ca. 3 procent, svarende til ca. 5 kr/m3 til 13,41 kr/m3 for saltskyl i forhold til drikkevand. Det betyder en forøgelse af vandregningen på ca. 50 kr. per år per person.
Alt i alt er konklusionen efter 6 måneders drift, at det hovedsageligt vurderes positivt at indføre saltskyl i en nybygget beboelsesejendom i forhold til de analyserede emner.
"Projektet har leveret vigtig viden om alternativ vandforsyning til videre udvikling," skriver Miljøstyrelsen.

NYHEDSBREV

Bestil nyhedsbrev her, og få et hurtigt overblik over seneste nyheder. Vi udsender det et par gange om måneden.

    NORDHAVN AVIS  

  Mail: kontakt(at)nordhavn-avis.dk┃Telefon: 31 15 30 40 ┃CVR 29253315 ┃c/o Bydelsaviserne, Arne Jacobsens Allé 15, DK 2300 S.

FOR ANNONCØRER     NYHEDSBREV     E-AVIS    VELKOMMEN