Tunnelarbejde begynder - 600 både skal flyttes

nordhavnstunnel aVejdirektoratet går nu så småt i gang med at bygge Nordhavnstunnellens forlængelse fra Svanemøllebugten til Ydre Nordhavn. I de kommende uger skrues der op for informationsindsatsen.

Anlægsloven foir Nordhavnstunnelens forlængelse til Kattegatvej blev besluttet i Folketinget i december 2019. Det er Vejdirektoratet, som skal bygge tunnellen for By & Havn, og Vejdirektoratet har siden december arbejdet med organisering, projektering og udbud.

"Vores tanke var oprindeligt at give en status på et informationsmøde i april, men med COVID19 har vi været nødt til at ændre planerne. Men fra nu af vil vi løbende komme med opdateringer om projektet via pressemeddelelser eller små nyheder på projektets hjemmeside – den næste kommer om et par dage. Forhåbentlig kan vi også snart melde ud, hvordan vi vil informere naboer, brugerne af Svanemøllehavnen og andre med interesse i projektet eller som bliver berørt af projektet," fortæller Anne-Mette Nyhus, kommunikationskonsulent i Vejdirektoratet.

Den 1,4 km lange tunnel bygges i forlængelse af Nordhavnsvej tunnelen på østsiden af Strandvænget på Østerbro, under Svanemøllehavnen og frem til Kattegatvejs forlængelse i Nordhavn. Tunnellen bliver en in "situ-støbt" tunnel med to tunnelrør, med 2 kørespor i hver retning og uden nødspor. 

Forbindelsen mellem Nordhavnsvej og den nye tunnel etableres i et tilkoblingsanlæg under jorden ved Strandvænget. De to tunneler vil fremstå som én tunnel for trafikanterne, når Nordhavnstunnelen er færdigbygget.

I anlægsperioden vil der være behov for en midlertidig lystbådehavn, da der skal arbejdes under en del af Svanemøllen Havn. Erstatningshavnen anlægges ved Færgehavn Nord og vil kunne rumme ca. 600 bådpladser.

”Vi lægger stor vægt på at tage hensyn til de bådejere, der er i havnen. Og som det ser ud nu, opdeler vi projektet i to etaper: anlæg af en erstatningshavn, så omkring 600 både, der nu ligger i Svanemøllehavnen, kan flyttes og dermed give plads til anlæg af tunnelen, som bliver anden etape af projektet,” siger specialkonsulent i Vejdirektoratet, Silas Nørager. 

Nordhavnstunnellen er budgetteret til at koste 3,4 mia. kroner og kan efter tidsplanen forventes taget i brug i slutningen af 2027. 

Efter anlæg bliver tunnelen overdraget til Københavns Kommune, og tunnelen bliver dermed en del af det kommunale vejnet. 

Følg projektet på vejdirektoratet.dk/projekt/nordhavnstunnel.

Fakta om tunnelen
Længde: 1,4 km
Tværsnit i hvert spor: 9 m – det samme som Nordhavnsvejstunnelen
Tunnelhøjde: ca. 5,5 m over vejbane (med den højde er der plads til skilte og ventilation)
Dimensioneringshastighed: 80 km/t
Antal vejspor: 4
Tunnel og ramper er tilpasset modulvogntog og 15 m busser
Det forventes, at der i åbningsåret i 2027 vil være en trafik på cirka 8.200 biler i døgnet.

Ny Nordhavnstunnel bliver længere

Langsomt, men sikkert: Nordhavnstunnelen er på vej

 

DEBAT:

NORDHAVN AVIS • C/O BYDELSAVISERNEARNE JACOBSENS ALLE 15,1.DK 2310 ORESTAD
TEL: +45 31153040MAIL: KONTAKT(AT)NORDHAVN-AVIS.DK