Tunnelfabrik skal være Danmarks største kulturhus

tunnelfabrikken DNæste år begynder forvandlingen af Tunnelfabrikken fra forladt montagehal til et kæmpeformat af kulturhus,  iværksættermiljø og ungdomsboliger. Mange af de 70.000 kvadratmeter er allerede planlagt i detaljer. Og Københavns Kommune skal være vaks ved havelågen, hvis den vil nå at reservere dele af fabrikken til kommunale aktiviteter. Om kort tid sendes kommunens planer i høring. 

Tunnelfabrikken blev bygget i 1990’erne til støbning af Øresundsbroens tunnelelementer. Hallen står i dag rå og autentisk, som da den var i funktion, og er et vidnesbyrd om en del af Københavns nyere industrihistorie. I dag er By & Havn, NREP og Unionkul i fuld gang med planlægningen af Tunnelfabrikkens andet liv som en 'multifunktionel smeltedigel af kultur, erhverv og ungdomsboliger'. Konsortiet vil lægge omkring en halv milliard kroner i omdannelsen. Ambitionen er at skabe 'Danmarks største kulturhus' hvor  der både bliver plads til  kunst & kultur, innovation & samarbejde, test & skab, leg & oplevelser, samt mad & fødevarer.. 

Rå bygning med højt til loftet
Tunnelfabrikken har 24 meter fra gulv til loft og et gulvareal på i alt ca. 18.000 kvm. Ved at indskyde adskillige etagedæk opnås et areal på ca. 70.000  kvm. Dertil kommer et antal  ungdomsboliger. 

Lokalerne får synlige stålkonstruktioner, seks meter til loftet og åbne facader. Udendørs skal der være  aktivitetszoner, plads til afholdelse af events og stillezoner, nyttehaver og kunstpark. 

tunnelfabrikken AKommunen vil være med
Allerede i år åbnes der for udlejning, så Københavns Kommune skal meget snart spille ind med faciliteter og/eller aktiviteter som de ønsker at stå for i bygningen.

I fremtiden bliver der brug for mange idræts- og kulturfaciliteter i et fuldt udbygget Nordhavn med måske 40.000 beboere. 

Men Kultur- og Fritidsforvaltningen  mener også, at Tunnelfabrikken at aktiviteterne i Tunnelfabrikken skal være en dynamo for byudviklingen. 

Derfor diskuterer Kultur- og Fritidsudvalget i næste uge hvad kommunen  kunne  etablere af tilbud i hallen. I dialog med konsortiet skal der også findes mulige syneriger og samarbejder med de aktiviteter, som allerede er planlagt.

Kæmpebeboerlokale
Ideerne er mange (se faktaboksen) og koster penge. Så  kommunen overvejer nye former for partnerskaber, f.eks. med  developerne af nye boligejendommer i Ydre Nordhavn. Ideen er at sammenlægge ejendommenes fællesfaciliteter i én lokalitet, hvor kommunen spæder til med ekstra kvadratmeter.

I nye lokalplaner er det nemlig et krav, at minimum 1 pct. af nybyggede kvadratmeter benyttes til f.eks. beboerlokaler, som ofte ikke udnyttes optimalt. Sammenlægning af den slags lokaler til ét fælles kulturhus er på vej i Byens Hus i Ørestad, og kunne også være en model for Nordhavn.

tunnelfabrikken ETidsplan
I juni måned skal kommunen godkende en såkaldt startredegørelse for Tunnelfabrikken.

Konsortiet bag Tunnelfabrikken begynder udlejning medio til ultimo 2020. 

Endelig lokalplan forventes at være godkendt medio 2021.

Byggeperioden bliver  fra medio 2021 til primo 2023. 

Indflytning og åbning af Tunnelfabrikken forventes at kunne ske primo-medio 2023.

 

 

 

 

 

Ideer til kommunale aktiviteter i Tunnelfabrikken
Ideerne stammer bl.a. fra forvaltningens løbende dialog med lokaludvalg, lokale foreninger, forbund m.fl. om facilitetsbehov i bydele

Det nære kulturhus
Et kommunalt kulturhus med foreningsaktiviteter som f.eks. keramikværksted, yoga, strik og børnegymnastik. Et kulturhus på 500-1.000 m² vil samtidig være modvægt til de større koncepter i bygningen.

Åbne værksteder a la Godsbanen 
Et værkstedsmiljø inspireret af Godsbanen i Aarhus kan være hjemsted for kultur i alle afskygninger. Værkstederne kan bygges op omkring foreninger og frivillige som veludstyrede, åbne værksteder for f.eks. tekstil, træ, metal, lasercutter, 3D-print og grafisk arbejde.

Velfærdslaboratorium
Der kan etableres et laboratorium, hvor man gennem kunst og kultur søger svar på fremtidens udfordringer, f.eks. klima, demens, trivsel hos unge, præstationskultur, ensomhed m.m.

Madkultur
Tunnelfabrikken kan rumme faciliteter og/eller aktiviteter, der understøtter Københavns Kommunes Mad- og måltidsstrategi (2019), f.eks. med fokus på madoplevelser, bæredygtighed, formidling.

Bæredygtigt iværksætterhus
Et flagskib for kreativt, bæredygtigt iværksætteri, der både kan rumme kreative og bæredygtige virksomheder og borgerorienterede aktiviteter inden for f.eks. madområdet og nye typer af kulturtilbud.  

Musik- og kulturskolefaciliteter
Øvelokaler til musikskoler og andre musikudøvere. Der tilknyttes en scene, som musikskoler også har adgang til. En større kulturskole med fokus på billedkunst, teater, keramik, film m.v.

Idrætsfaciliteter
Mindre boldbaner, løberuter og opbevaringsdepoter til maritimt udstyr langs kajkanter og lignende. Naturorienterede idrætsgrene som f.eks. forhindringsløb, bmx-bane mv.

Multihal
Der kan etableres en indendørs multihal til idrætter som f.eks. boldspil, gymnastik og yoga.

Street sport (Skate, parkour, slackline, basket mv.)
Tennisbaner, Padeltennis, Petanque
Motorikhus, Saunahave/Mentalt fitnessrum
Vinterbadning.
(Kilde: Dagsorden. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 19. maj 2020. www.kk.dk)

Læs også:
Tunnelfabrikken skal indeholde …. alt
Tunnelfabrikken skal være trækplaster i Ydre Nordhavn

NYHEDSBREV

Bestil nyhedsbrev her, og få et hurtigt overblik over seneste nyheder. Vi udsender det et par gange om måneden.

    NORDHAVN AVIS  

  Mail: kontakt(at)nordhavn-avis.dk┃Telefon: 31 15 30 40 ┃CVR 29253315 ┃c/o Bydelsaviserne, Arne Jacobsens Allé 15, DK 2300 S.

FOR ANNONCØRER     NYHEDSBREV     E-AVIS    VELKOMMEN