"Kryds stadig et stort problem"

trafikforhold 0088I sidste øjeblik faldt et forslag i Borgerrepræsentationen om at gøre Sundkrogsgade 4-sporet. 

Beslutningen om kun to spor vækker glæde i Østerbro Lokaludvalg. Men problemerne med al for meget tung biltrafik i området er ikke løst endnu.

Torsdag 8. oktober vedtog Borgerrepræsentationen at der foreløbigt IKKE skal anlægges en firesporet vej Sundkrogsgade. 

Beslutningen var lagt op til Borgerrepræsentationen fra Teknik- og Miljøudvalget og blev afvist, efter at Dansk Folkeparti skiftede mening og alligevel stemte imod en udvidelse af vejen. Dele af Sundkrogsgade inden Svanemølleholm bliver dog fire-sporet, da det er vedtaget tidligere.

Østerbro Lokaludvalg er glade for beslutningen, for en firesporet vej til og fra Nordhavn løser overhovedet ikke de trafikale problemer i området, mener lokaludvalgsformand Allan Marouf.

"Krydset  er for eksempel yderst belastet, og kommunen er endnu ikke er fremkommet med en lovet løsning for det problem. Vi mener at der bør foretages en overordnet undersøgelse af de trafikale forhold i området, og at der skal laves en helhedsplan for denne trafik," udtaler han.

Viadukten lukkede
De trafikale problemer startede for alvor da Københavns Kommune i 2013 lukkede viadukten ved Århusgade for biltrafik. I en periode i 2017 blev den genåbnet, pga. byggeriet af Nordhavnsvej ved Strandvænget. I dag er Århusgade viadukten åbnet for gående og cyklister. Det betyder at Vordingborggade er overbelastet af biler og lastbiler, for her finder man den eneste adgang for biler mellem Østerbro og Nordhavn.

Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere lovet, at den vil lave en undersøgelse af trafiksikkerheden for cyklister og gående i Sundkrogsgadekrydset i år. Undersøgelsen er endnu ikke lavet.

Ringvej giver både mere – og mindre – trafik
Samtidig er der kommet nye trafikprognoser frem vedrørende den østlige ringvej. Nemlig en trafikanalyse fra Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. Det er bl.a. Østerbro Lokaludvalg, som har fået forvaltningen til at fremlægge analysetallene.

Hvis der bygges en østlig ringvej i vandet via Nordhavn til lufthavnen, vil biltrafikken falde på de fleste veje i Nordhavn og på Østerbro. Undtagen strækningen Vordingborggade-Sundkrogsgade-Kattegatvej. Her vil trafikken stige med omkring 2000-3000 biler i døgnet.  Omvendt vil trafikken falde med cirka 3000 biler på Kalkbrænderihavnsgade. 

Københavns Kommune: Farligt kryds er godt nok

Hold dine børn væk fra Nordhavns trafik - den er for farlig

DEBAT:

  • Nervepirrende støj fra metroen

    henrik saleeKære Metro, Stort tillykke med 1 års fødselsdagen, du blev nok født lidt for tidlig i forhold til dit kald, der køres alt for meget med tomme vogne, både om dagen, i aften- nattetimerne og her i påsken var det helt vildt med forgæves afgange.

  • Musik på Sandkaj og Konditaget

    richard sandmandI Nordhavn Avis har I skrevet om musik på Sandkaj. I har nævnt, at det drejer sig om at få brugerne til at dæmpe musikken. Det er en misforståelse.

NORDHAVN AVIS • C/O BYDELSAVISERNEARNE JACOBSENS ALLE 15,1.DK 2310 ORESTAD
TEL: +45 31153040MAIL: KONTAKT(AT)NORDHAVN-AVIS.DK