Seksualundervisning skal styrkes

  • Line Lange Nielsen, Cand.scient.soc.
  • Debat

line lange nielsenDet er kommunen, som har ansvaret for folkeskolernes seksualundervisning – husk det, når du sætter dit kryds 16. november.

I Danmark har vi mulighed for at lave verdens bedste seksualundervisning. Lovgivningen gør det nemlig obligatorisk for landets folkeskoler at undervise i ”Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab” fra børnehaveklassen til 9. klasse. Elever i de danske folkeskoler skal således lærer om både sundhed og trivsel samt køn, krop og seksualitet gennem hele skoletiden.

Desværre er der ingen timer afsat til faget. Ingen timer – som i 0 timer. I stedet skal seksualundervisningen indgå i andre fag. Mange skoler får sundhedsplejersken til at fortælle om pubertet i 4.-5. klasse eller benytter sig af Sex & Samfunds undervisningsmateriale i uge 6.

Det er naturligvis godt, hvis der bliver sat fokus på seksualundervisning i uge 6, men det er slet ikke nok – tænk hvis man havde matematik én uge om året. Læg dertil at mange uddannede lærere slet ikke er uddannede til at undervise i emnet. På læreruddannelsen, herunder læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, er det nemlig frivilligt at deltage i kurset som kvalificerer til at varetaget emnet ”Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab”.

Det er kommunen, der har ansvaret for, at loven om seksualundervisning i folkeskolen også bliver udført i praksis. Jeg har derfor skrevet til Københavns Kommune, for at finde ud af, hvor mange timer der i gennemsnit bliver brugt på seksualundervisning på de forskellige klassetrin samt om de lærere, der underviser i emnet, faktisk er kvalificeret til at varetage undervisningen.
Desværre har kommunen hverken tal på hvor mange timer der bliver undervist i obligatoriske emner, eller hvor mange af de ansatte lærer, som er uddannet eller efteruddannet til at kunne undervise i seksualundervisning. Kort sagt: kommunen har ingen idé om, hvordan det står til med seksualundervisningen i de københavnske folkeskoler.

Efter valget bør det nye byråd afsætte penge, så det fremover, som minimum, sikres at de lærere, som underviser i emnet, er kvalificeret til at give en god seksualundervisning.

Jeg håber, at du som borger vil indtænke bedre seksualundervisning, når du d. 16. november sætter dit kryds.

NORDHAVN AVIS • C/O BYDELSAVISERNEARNE JACOBSENS ALLE 15,1.DK 2310 ORESTAD
TEL: +45 31153040MAIL: KONTAKT(AT)NORDHAVN-AVIS.DK