Beslutning om Nordhavnsparken nærmer sig

nordhavnsparken dgi 1Til efteråret afgøres det, hvordan Nordhavnsparken skal indrettes. Forinden vil Dansk Naturfredningsforening (DN) og Nordhavns Naturvenner fortælle om naturens rolle i Nordhavn - gennem tre foredrag.

Til efteråret skal Københavns Borgerepræsentation tage beslutning om indretningen af den kommende park på Ydre Nordhavn. Holdningerne til parken er trukket skarpt op; Naturvenner ønsker en ren naturpark hvor dyr, fugle og planter har førsteret. Fritids- og idrætsorganisationer ønsker sig derimod en park med plads til både natur men også faciliteter som boldbaner, badestrand, løbe- og cykelruter.

Op til beslutningen har DN København og Nordhavns Naturvenner nu arrangeret en foredragsrække om Nordhavn under temaet "Fra rå jordopfyld til københavner-park". De tre forskellige foredrag starter med fortællingen om Nordhavnsområdets historie, dernæst naturens indtagelse af jordopfyldet på Stubben og Tippen i Nordhavn - og til sidst et foredrag om "naturens plads i storbyen". 

"I Nordhavn har vi københavnere et af de sidste større naturområder, med mulighed for at skabe plads til flora, fauna og mennesker. Tippen og Stubben kan blive Nordhavns nye naturpark - et af de største og vigtigste projekter for København, Østerbro og Nordhavn," skriver DN København.

De to første foredrag finder sted i juni, imens det sidste finder sted i september. Alle foredrag foregår med hos Kildevæld Kulturcenter., Bellmansgade 5C, 2100 København Ø. Deltagelsen er gratis og pladserne tildeles efter først til mølle-princippet, da der er et begrænset antal pladser. Tilmelding: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Onsdag 1. juni kl. 19.15-21.00: Morten Lander Andersen:
Morten Lander Andersen fortæller om Nordhavnsområdets historie – fra hav til land. Morten Lander Andersen er Cand.mag. i historie og religion. Ejer af østerbrobyvandring.dk og har udgivet historiske guider til København. Er desuden redaktør for det lokalhistoriske blad: 2100 Ø, som han også flittigt skriver i og står for det grafiske arbejde.
Københavns Nordhavn var oprindelig et havneanlæg ved Øresunds kyst, anlagt i slutningen af 1800-tallet ved opfyldning i Svanemøllebugten nord for den daværende Københavns Frihavn. Størsteparten af arealerne ejes i dag af By&Havn, der over en periode på 40 år udvikler området til en ny bydel med en blanding af bolig og erhverv. Et større landindvindingsprojekt fortsætter 1800-tallets opfyldning af Øresund. Langs Nordhavns nordøstlige hjørne finder en gigantisk udvidelse af København sted i disse år. Der er bl.a. skabt plads til en 1.100 meter lang krydstogtkaj. En ny containerterminal er planlagt flyttet til dette hjørne af Nordhavn. Opfyldningen forøger Københavns samlede areal med 1 %. Jorden i opfyldningen kommer fra hele Sjælland, og ca. 16 procent stammer fra udgravningen til Metroens Cityring.

Onsdag 8. juni kl. 19.15-21.00: Kirsten Olrik og Nikolaj Noel Christensen:
Kirsten Olrik og Nikolaj Noel Christensen fortæller om naturens indtagelse af jordopfyldet på Stubben og Tippen i Nordhavn. Kirsten Olrik er biolog, Ph.d. Miljøbiologisk Laboratorim. Nikolaj Noel Christensen repræsenterer Dansk Ornitologisk Forening. Begge er aktive i Nordhavns naturvenner.
Nordhavnstippen udgør det store opfyldningsområde øst for Kattegatvej. Mens den sydlige del af Nordhavnstippen er delvis bebygget, ligger den nordlige del, også kaldet Stubben, som en grøn oase i et ellers udpræget industri- og bylandskab.
Det er foredragsholdernes ønske, at Nordhavns Naturpark skal være så naturlig som muligt. Derfor lægger de stor vægt på den selvgroede vegetation, de naturlige plantesamfund og de hjemmehørende arter. Er processerne i orden, kommer langt de fleste af arterne så at sige af sig selv, hvad enten der er tale om ‘ukrudt’, regnorme, sommerfugle, bier, pindsvin og tudser. I en optælling fra 2007 blev der i området registreret i alt 13 ynglende fuglearter: Knopsvane, lille lappedykker, blishøne, tårnfalk, sanglærke, digesvale, engpiber, gul- og hvid vipstjert, husrødstjert, stenpikker, tornsanger og rørspurv. Endvidere blev der rapporteret om et bredt udvalg af træk- og rastefugle især i træktiden og både over land (f.eks bjergirisk), over vand (f.eks lomvie og sule) og højt oppe i luften (f.eks havørn og trane). 

NORDHAVN AVIS • C/O BYDELSAVISERNEARNE JACOBSENS ALLE 15,1.DK 2310 ORESTAD
TEL: +45 31153040MAIL: KONTAKT(AT)NORDHAVN-AVIS.DK