Jernbane og motorvej til Nordhavn?

europasporet oversigtLandskrona Stad i Skåne arbejder målrettet på at få en ny Øresundsforbindelse lagt mellem Landskrona og Nordhavn. For nylig blev forslaget udvidet til at omfatte både tog og biler.

Torsdag denne uge fremlægger tre skånske kommuner hver deres forslag til en ny Øresundsforbindelse for trafikudvalget i den svenske Riksdag. Forslaget fra Landskrona Stad har navnet Europaspåret og indebærer en 19 kilometer lang sænketunnel mellem Landskrona og Nordhavn. Den skal både kunne håndtere fjern-, regional- og godstog samt biltrafik.

Ved Nordhavn skal tunnelen fortsætte som en boret tunnel under København, hvor biltrafikken forbindes til den planlagte nye østlige ringvej, imens togtrafikken ledes videre ned i Europa med stop i en ny togterminal under Tivoli ved Hovedbanegården. I forslaget indgår også et jernbanespor, som fører op til den nye containerhavn i Nordhavn. Der kan et. også bygge sen station for persontog med omstigning til metroen i Nordhavn.

Oprindeligt foreslog Landskrona kun en togforbindelse, men forslaget er nu udvidet på grund af de danske planer om en ny østlig ringvej i København.
"Konklusionen er, at det er muligt, men selvfølgelig skal der undersøges mere. Det skal gøres på statsniveau. Nu kommer undersøgelsen af ​​HH-forbindelsen om et par uger, og vi må se, hvad der sker efter det. Håbet er, at man laver en bredere udredning på statsniveau. I diskussionen om en ny forbindelse skal man se på alle mulige forslag og alternativer. I dette bør Europasporet, både som jernbaneforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse, udredes", siger Hanne Skak Jensen, kommunikator for det Europasporet hos Landskrona stad, til News Øresund. 

europasporet landskronaBaggrunden for diskussionerne er at Femern Bælt-forbindelsen mellem danske Lolland og den tyske ø Femern vil stå klar i 2029. Det ventes at lægge et markant større pres på Øresundsbroen. blandt andet med dobbelt så mange godstog.

Helsingborg foreslår to tunnelforbindelser til danske Helsingør på den anden side af sundet. En til biltrafik og en til passagertog. Forslaget fra Malmø og indebærer en ny tunnel fra Malmø til København under Øresundsbroen. Den skal flytte en del af biltrafikken ned under jorden og frigøre mere plads til tog på broen. endelig er der også undersøgelser i gang om en ren metroforbindelse mellem Malmø og København.

øresundsregion, jernbane, metro, havnering

NORDHAVN AVIS • C/O BYDELSAVISERNEARNE JACOBSENS ALLE 15,1.DK 2310 ORESTAD
TEL: +45 31153040MAIL: KONTAKT(AT)NORDHAVN-AVIS.DK