Tilfældig borgerinddragelse

  • John Michael Jensen (V)
  • Debat

john michael jensen venstreDen seneste uge har der været mange borgermøder, om mange lokale emner, der berører borgerne på Østerbro og Nordhavn, jeg har også modtaget et spørgeskema omkring udformningen af den kommende Nordhavnpark.

Fælles for disse borgermøder er, at de oftest er inviteret via foreninger og sociale medier, og at det ikke altid klart fremgår af invitationen, at disse møder rent faktisk er en del beslutningsprocessen. Mødet kan munde ud i et partsindlæg, som videresendes til den respektive forvaltning på rådhuset.

En omfattende dugfrisk spørgeundersøgelse fra Østerbro Lokaludvalg, vedrører Nordhavnparken, som forventes at stå færdigt i 2025.  8.870 Borgere på Østerbro og Nordhavn er med i et borgerpanel, og de har afgivet 2.758 svar på de mange detaljerede spørgsmål om parken. Det kan anbefales at læse rapporten. Den viser at der er markant flertal for en park med vild natur ( 71% ) og biodiversitet ( 79%). Desuden er der flertal for at udvide parken fra 28 til 100 hektar. Jeg har ikke kunnet få klarhed over, hvor de yderligere 64 hektar skal komme fra.

Denne borgerundersøgelse bliver modsagt ved et 'run and talk' møde torsdag 5. november med løbeklubben Sparta, som ikke havde lavet en spørgeundersøgelse, men helt klart ønsker et stort aktivitetsområde på Nordhavnparken med kunststofbaner og meget andet, som også de andre idrætsorganisationer har ønsket. Spartas argument er bl.a. matematisk: Der er brug for det, med de mange nye borgere, der vil komme i de næste år, og de sparsomme idrætsfaciliteter, vi generelt har i København.

Hvad skal vi som borgere vælge, og hvordan bliver vi inddraget i denne proces?

Samme tilfældige ”borgerinddragelse” har jeg set med hensyn til planerne for Jagtvej Bibliotek 5. november. Jeg og en mindre gruppe beboere står nu som afsendere af 3 forskellige forslag til forvaltningen, som blev udarbejdet på et møde, som jeg regnede med blot var et orienteringsmøde. Denne beslutningsproces var de fleste af os slet ikke klar over ved tilmeldingen. vi kunne reelt heller ikke overskue de 3 forslag i detaljer i forhold til økonomi og brugerflade. 

Ingen af os på biblioteket havde set den magt, vi pludselig stod med. Vi kom for at høre om planerne, ikke beslutte dem.

Hvad betyder disse 2 eksempler, og mange andre beslutningsprocesser, for os beboere i byen? De betyder at det ikke altid er den generelle logik eller den demokratisk korrekte beslutning, der bliver truffet på væsentlige emner, der vil berøre os alle i mange år frem i tiden. Hertil kan man helt korrekt sige, at vi som borgere selv er forpligtet til at holde os orienteret om beslutningsprocessen. Det vil dog være helt uoverskueligt for den enkelte borger. 

København er en meget stor kommune, hvor beslutningsprocessen i de forskellige bydele, med hver vores lokale behov og lokale emner, risikerer at drukne i den fælles skål. Det er på tide, at der på Rådhuset besluttes en større grad af lokal beslutningsproces i forhold til de overvejende lokale emner. Som f.eks. placering af et nyt bibliotek. Eller indretningen af Nordhavnarken, herunder fordelingen mellem vild natur og biodiversitet på den ene side, og aktivitetsområder, shelters, boldbaner, cykelcross og meget andet på den anden side. Den beslutning er lige om hjørnet. Men beslutningsprocesserne skal også være mere klare når det gælder den generelle udvikling af vore nære byrum, og hvad vi ønsker som beboere og naboer for vort fælles hjem i mange år frem.

 

 

 

naturpark nordhavn, john michael jensen, borgerinddragelse

NORDHAVN AVIS • C/O BYDELSAVISERNEARNE JACOBSENS ALLE 15,1.DK 2310 ORESTAD
TEL: +45 31153040MAIL: KONTAKT(AT)NORDHAVN-AVIS.DK