Ålegræs og stenrev – biodiversitet i havnen

  • Lars Vestergaard (DF)
  • Debat

lars vestergaard dfBåde land- og havmiljøet har det skidt, i Danmark og hele verden. Skovene brænder og havene dør. Lad os starte helt lokalt med bl.a. havmiljøet i Københavns Havn.

Havmiljøet i Københavns Havn og specielt de nye boliger langs havnen skal have opmærksomhed. Mange af de nye borgere langs havnen kigger faktisk næsten lodret ned i kanalerne i Københavns Havn – der skal være et rigt dyre- og planteliv dernede. By & Havn har lavet de første stenrev ved Skuespilhuset – nu skal vi have mange flere.

Havet dækker 71% af jordens overflade. I havet kan lagres store mængder af CO2, og den beregnede mængde lægges ind i Paris-aftalen, så vi når de aftalte klimamål. Samtidig skal al udledning af urenset spildevand STOPPES helt. Det bliver dyrt, men det haster.

Stenrev og ålegræsbanker er en effektiv måde at holde vandet fri for næringsstoffer, da tang binder næringsstofferne, og giver levesteder til fiskeyngel, krebsedyr og skaldyr. Der har været cirka 55 kvadratkilometer stenrev i Danmark. I dag er der 2 kvadratkilometer tilbage. Sten i alle størrelser er fisket op og brugt til byggeri.

Enestående levesteder for havets biodiversitet skal nu genskabes – også i Københavns Havn. Politikerne skal stille mere bæredygtige krav – og hele processen med spildevand, grundvand og havmiljø skal ses i et større perspektiv. Og så er vi ikke engang begyndt at rense for hormonforstyrrende stoffer og medicinrester. Kulfiltre og membrananlæg bliver det næste, vi skal investere i for et rent havmiljø.

Vi skal stadig kunne bade i havnen. Vi skal have større ambitioner for havmiljøet og etablere stenrev og ålegræsbanker i Københavns Havn og langs hele Øresunds kyst. Det giver natur, flere fisk og bedre naturoplevelser – og binder CO2. Det vil jeg som kandidat for Dansk Folkeparti til Regionsrådet i Region Hovedstaden og Borgerrepræsentationen i København arbejde for. Vil I med?

NORDHAVN AVIS • C/O BYDELSAVISERNEARNE JACOBSENS ALLE 15,1.DK 2310 ORESTAD
TEL: +45 31153040MAIL: KONTAKT(AT)NORDHAVN-AVIS.DK