Bedre hjælp til unge, der har været anbragt

  • Mia Nyegaard (RV), socialborgmester
  • Debat

mia nygaardIkke alle vokser op hjemme ved deres forældre. Nogle bor i stedet hos en plejefamilie eller på en institution, fordi man vurderer, at de kan få en bedre opvækst dér.

Årsagerne til en anbringelse kan være mange. Men fælles for mange af de unge, der har været anbragt som børn, er det, at overgangen til voksenlivet kan være svær.

Mange har ikke det netværk og den forældrestøtte, som de fleste andre kan læne sig op ad i de første år som voksen. Derfor har vi det, vi kalder ”efterværn”. En socialfaglig støtte, som de unge kan få, efter de er fyldt 18 år. Men den støtte er ikke noget, som alle unge bliver tilbudt.

Det laver vi nu om på i København, da det ved budgetforhandlingerne lykkedes mig at få opbakning til mit forslag om en styrket efterværnsindsats. Det betyder, at vi fra årsskiftet kan tilbyde tidligere anbragte unge i målgruppen, at de kan få tilknyttet en kontaktperson frem til, at de fylder 23 år, hvis de ikke allerede modtager en efterværnsindsats.

Kontaktpersonen vælger den unge selv. Det kan fx være en pædagog fra den unges tidligere døgninstitution, en fodboldtræner eller en anden voksen, som den unge har tillid til.

Jeg tror på, at en kontaktperson kan give de unge en tryghed og en stabilitet, som er vigtig, når man lige er blevet voksen. Med den nye ordning tager vi i København et større ansvar for en gruppe unge, der ikke har haft den letteste start på livet.

mia nygaard, unge

MERE DEBAT:

NORDHAVN AVIS • C/O BYDELSAVISERNEARNE JACOBSENS ALLE 15,1.DK 2310 ORESTAD
TEL: +45 31153040MAIL: KONTAKT(AT)NORDHAVN-AVIS.DK