Torskene skal kunne bo godt under vindmøllerne

aflandshage fundament cropFundamenterne under den nye Aflandshage Vindmøllepark i Øresund skal være et godt levested for torsk og andre fisk.

Fundamenterne skal nemlig fungere som kunstige stenrev med masser af havplanter, som giver ly og gode ynglesteder for en lang række arter - fra mikroorganismer til større rovfisk. Forskning har vist, at havvindmøllers fundamenter kan have en positiv effekt på havbiologien. Det gælder især  betonfundamenter, som står på havbunden, og hvor havbunden omkring fundamenterne dækkes af flere lag sten.

"Vi ønsker, at vores havvindmøller skal have en god påvirkning på det omkringliggende miljø. Derfor har vi stillet krav i vores udbud om, at møllernes fundamenter på den bedst mulige måde skal fungere som kunstige stenrev - et såkaldt Nature Inclusive Design. Vi vil specifikt målrette vores design med kunstige stenrev, så det understøtter livet for torsk, der gennem en lang årrække er gået tilbage i Øresund og Køge Bugt," forklarer Stig Balduin Andersen, der er projektchef i HOFOR.

For torsk gælder det, at sten udlagt op til 15 meter under havoverfladen, er særligt velegnede til at forbedre levebetingelserne. Derfor stiller HOFOR krav om, at byderne skal dokumentere, hvordan erosionsbeskyttelse udlagt på disse vanddybder vil forbedre torskens levevilkår.

Aflandshage ligger i det sydlige Øresund i et område, der ligger cirka 10 km fra Amagers Sydspids og godt 8 km fra det nordlige Stevns. Aflandshage Vindmøllepark vil bestå af 26 moderne havvindmøller med en totalhøjde på op til 220 meter til øverste vingespids. Møllerne vil med en samlet effekt på op til 300 MW kunne forsyne op til 300.000 husstande med grøn strøm.

 

øresundsregion, bæredygtighed, hofor

NORDHAVN AVIS • C/O BYDELSAVISERNEARNE JACOBSENS ALLE 15,1.DK 2310 ORESTAD
TEL: +45 31153040MAIL: KONTAKT(AT)NORDHAVN-AVIS.DK