Lynetteholm snart klar til at modtage jord

lynetteholm nov 2022Konturerne af Lynetteholms østkyst kan tydeligt ses fra luften. Foto: By & HavnPå Lynetteholm er den første stendæmning snart færdig. Til næste år begynder jordtransporterne

Frem mod nytår ventes hele stendæmningen at være synlig oven vande – så man rent faktisk ville kunne gå tørskoet fra Refshaleøen i syd til Refshaleøen i nord – en gåtur på knap to kilometer. Dæmningen færdigbygges fra nytår og frem til marts 2023. Dæmningen bliver 2,5 meter høj (over daglig vande).

Det fortæller det seneste anlægsnyhedsbrev om Lynetteholm, som udsendes af By & Havn.

Samtdig er en ny 100 meter lang kaj ved Refshaleøen ved at blive bygget færdig. Det er her, at Lynetteholm skal modtage den overskudsjord fra Nordhavn, som efter planen skal sejles over til Lynetteholms jordmodtageanlæg. 

Jordmodtageanlægget skal håndtere og veje den jord, som fra foråret 2023 bgtynder at ankomme til anlægget. Dels via pramme fra Nordhavn, dels via lastbiler, som kører jord ti anlægget via en ny vejforbindelse over Refshaleøen, Prøvestenen og Amager.

FAKTA: Lynetteholms anlægsarbejde
Anlæg af Lynetteholm blev vedtaget af Folketinget den 4. juni 2021.
Med lovvedtagelsen blev det besluttet at anlægge en ny halvø som stormflodssikring og jorddeponi mellem Refshaleøen og Nordhavn.
Lynetteholm skal blandt andet fyldes op ved hjælp af overskudsjord fra København og omegns byggeprojekter og bidrage til, at Københavns Kommune kan deponere og genbruge jorden klimavenligt med kort transportafstand fra byggeplads til jorddeponi.
I december 2021 blev det offentliggjort, at By & Havn har valgt de to entreprenører Munck Havne & Anlæg A/S og Per Aarsleff A/S til at udføre første fase af Lynetteholms anlægsarbejde.
De to entreprenører skal udføre de anlæg, der skal til, for at Lynetteholm kan begynde at modtage og genbruge jord fra 2023 og samtidig indbygge opgravet havbundsmateriale (gytje) fra projektets Fase 2.

 

 

lynetteholmen

NORDHAVN AVIS • C/O BYDELSAVISERNEARNE JACOBSENS ALLE 15,1.DK 2310 ORESTAD
TEL: +45 31153040MAIL: KONTAKT(AT)NORDHAVN-AVIS.DK