Sidste nyt om NABOSTØJ

nabostoej 1Ny udgivelse kortlægger løsninger på nabostøj
. Der er brug for at tænke nyt og på tværs af fagligheder. Nabostøj er et stort problem for mange danskere.

En ny bog skal være med til at bekæmpe nabostøj. Bogen markerer afslutningen på flere års forskning i beboeres oplevelser af nabostøj på Institut for Antropologi ved Københavns Universitet. Den nye kortlægning giver både overblik over byggetekniske løsninger, og hvordan man kan håndtere nabostøjsproblemer ved at fremme den gode dialog, tilbyde konfliktmægling og bruge husordenen som et værktøj.  Den aktuelle udgivelse er den tredje i en udgivelsesrække om nabostøj, er støttet af Grundejernes Investeringsfond og Realdania. Det tre år lange projekt afsluttes med lancering af hjemmesiden Nabostoj.dk. Her kan beboere finde håndbogen Gode råd om nabostøj, mens professionelle og særligt interesserede kan gå om bord i kortlægningen Nabostøj - løsninger, barrierer og nye veje.

nabostoej 2"Der findes sjældent lette løsninger, når det kommer til nabostøj. Der er også en tendens til, at vi ser det som noget, de enkelte beboere må finde ud af med hinanden, men det kan være rigtig svært, da vi oplever hjemmet som noget meget privat. Generende lyde fra naboen kan derfor føles invaderende, ligesom det også kan virke grænseoverskridende, hvis naboen beder én om at ændre opførsel," forklarer antropolog og forskningsleder Sandra Lori Petersen.

Bettina Skårup, der er rådgiver og konsulent på projektet, peger på behovet for langt mere tværfagligt samarbejde, når der skal findes gode løsninger på nabostøj:
"Vi har brug for, at ingeniører, antropologer, arkitekter, boligsekretariater, andelsbestyrelser, ejendomsmæglere, akustikere, proces- og workshopkonsulenter og håndværkere i højere grad sætter sig sammen og finder nye - og gerne mere pragmatiske - veje. Der er virkelig potentiale for at tænke i nye baner, når det gælder håndteringen af nabostøj."


Vejledningen til beboere og boligadministrationer giver otte gode råd:

 • Tag uformel kontakt med din nye nabo
 • Tal med din nabo, hvis du er generet af støj
 • Søg viden om bygningens lydisolering
 • Afprøv praktiske løsninger
 • Rådfør dig, inden du klager skriftligt
 • Prøv at forstå din nabos klager
 • Få hjælp af en neutral tredjepart
 • Investér i bedre lydisolering af lejligheden

Kortlægningen for professionelle peger på otte indsatsområder:

 • Tænk lydisolering ind i større renoveringsprojekter
 • Gå pragmatisk til opgaven
 • Oplys beboerne om deres muligheder
 • Gør lydisoleringstiltag økonomisk attraktive
 • Forventningsafstem bygningens lydforhold med beboerne
 • Afsæt midler til konfliktmægling
 • Sæt fokus på akustik og lydmiljø i projektering
 • Tænk byggetekniske og relationsskabende løsninger sammen

boliger, støj, naboskab

NORDHAVN AVIS • C/O BYDELSAVISERNEARNE JACOBSENS ALLE 15,1.DK 2310 ORESTAD
TEL: +45 31153040MAIL: KONTAKT(AT)NORDHAVN-AVIS.DK