Stil op til lokaludvalget

  • Redaktionen
  • Nordhavn

lokaludvalg nytaarskur 2020Der er snart valg til Østerbro Lokaludvalg. Man kan tilmelde sig allerede nu, hvis man gerne vil stille op eller være med til at bestemme, hvem der skal stemmes ind.

Valget bliver digitalt denne gang, hvilket gør det nemt at stille op og stemme. Østerbro Lokaludvalg er både lokaludvalg for Østerbro og Nordhavn. 

Udvalget har 23 medlemmer, som repræsenterer lokale foreninger, organisationer og brugerbestyrelser. Dertil kommer medlemmer, som er udpeget af de politiske partier i Borgerrepræsentationen. 

Lokaludvalget skal afgive høringssvar til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg i sager af særlig betydning for bydelen. Lokaludvalget kan også  stille forslag til de politiske udvalg. Gennem borgermøder, arrangementer og events forsøger lokaludvalget at borgerne bliver inddraget. 

Læs mere om lokaludvalg og hvordan man opstiller: www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk

østerbro lokaludvalg

NORDHAVN AVIS • C/O BYDELSAVISERNEARNE JACOBSENS ALLE 15,1.DK 2310 ORESTAD
TEL: +45 31153040MAIL: KONTAKT(AT)NORDHAVN-AVIS.DK