CopenHOT flytter til Nordhavn

  • Redaktionen
  • Nordhavn

copenhot visual 2 nordhavnCopenHOT vil bygge vildmarksbade og saunaer på Vesterhavsvej. Også ungdomsboliger på vej til området.

Til næste år vil man kunne cykle ud til Fiskerihavnen og tage sig et lunt bad i et stor trækar med udsigt til "Lille Dubai" i Tuborg Havn. Man vil også kunne gå i tøndesauna i anlægget, som firmaet CopenHot vil bygge ud til vandet foran et forfaldent bådeværft for enden af Vesterhavsvej. 

Lune bade
Tidligere har CopenHOT ligget på Halvandet overfor Langelinie. Her kunne man booke et stort vildmarksbadekar til sig selv og sine venner. Man skal dog ikke forvente noget i retning af kold vinterbadning i kombination med varm sauna. Vandet i badekarrene er godt lunt.
"Selv hvis det er koldt, vil du ikke fryse i vores 40 graders varme bade eller endnu varmere saunaer," skriver CopenHOT på sin hjemmeside - som nu er delvist lukket ned på grund af den forventede flytning til Nordhavn.

Dispensation
Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en ansøgning om etablering af "udendørs spamiljø med vildmarksbade, saunaer og dertil hørende faciliteter" for virksomheden CopenHOT. 
Det drejer sig om en grund på matr.nr. 6378, Udenbys Klædebo Kvarter i Ydre Nordhavn, og ansøgningen forudsætter dispensation fra lokalplan 244 Ydre Nordhavn.Der er sat en nabohøring i gang, som bl.a. Østerbro Havnekomité har svaret på. 

Området er ikke "ubenyttet"
Teknik- og Miljøforvaltningen skriver nemlig at grunden nu kan benyttes rekreativt "i stedet for at ligge uudnyttet hen". 

Det mener Østerbro Havnekomité er helt forkert.
"Området bliver brugt af rigtig mange til ophold , fejring af private begivenheder med grill og hygge, den færøske klub på Vesterhavsvej, Tvorabaturin´s årlige store regatta med kapsejlads for konebåde fra hele Norden og en for nylig  teltovernatning for børnene hos søspejderne, som har klubhus Vesterhavsvej 14," skriver havnekomitéen, som også er bekymret for at CopenHot projektet kan medføre brandfare, parkeringsproblemer og kloakeringsproblemer.

copenhot placering nordhavnOgså ungdomsboliger på vej
Det er By & Havn, som ejer grunden og vil udleje den til CopenHot. 

By & Havn er samtidig ved at undersøge mulighederne for at udleje resten af matriklen mod syd - for enden af Nordsøvej, nord for den blå hal og mod CopenHOT. Her vil man udleje et areal til midlertidige ungdomsboliger.

"Dette er et projekt som By & Havn allerede har orienteret Københavns Kommune om, samt været til møde med forvaltningen den 16. september d.å. By & Havn er relativt langt med denne proces internt, og arealet til de midlertidige ungdomsboliger forventes udbudt ultimo d.å. eller primo 2023. By & Havn vil derfor gøre opmærksom på, at dispensation til CopenHOTs anvendelse ikke må være en hindring for evt. midlertidige ungdomsboliger på tilstødende arealer," skriver By & Havn i et høringssvar.

 

 

NORDHAVN AVIS • C/O BYDELSAVISERNEARNE JACOBSENS ALLE 15,1.DK 2310 ORESTAD
TEL: +45 31153040MAIL: KONTAKT(AT)NORDHAVN-AVIS.DK