Idrætshal og svømmehal til Nordhavn

  • Redaktionen
  • Nordhavn

skolen arenakvartertet svoemmehal 99Partierne bag budgetaftalen for 2022 vil have lavet en screening, der skal vise hvor og hvordan der kan bygges et 'halkompleks' og en svømmehal i Nordhavn.

I den nye budgetaftale, som blev indgået natten til torsdag 9. september, står der at aftalepartierne ønsker at øge udbuddet af idrætsfaciliteter i Nordhavn, og at de vil "afsøge mulighederne for at etablere et halkompleks med flere idrætshaller og en svømmehal og varmtvandsbassin for børn og ældre eventuelt i forbindelse med hinanden i Nordhavn".

Undersøgelserne skal bl.a. vise hvor stort behovet er for idrætshaller og svømmehal i Nordhavn. Derefter vil Økonomiforvaltningen gå i dialog med grundejerne om placering af faciliteterne. Da kommunens eget selskab By & Havn ejer de ledige grunde i Nordhavn, bliver det sandsynligvis dem, som skal indgå i drøftelserne. Politikerne er enige om at der skal reserveres penge til at købe en grund.

En bevilling dertil kan indgå i forhandlingerne om budget 2023 "eller efterfølgende", står der i budgetaftaleteksten.

Der afsættes i første omgang 0,2 mio. kroner til screeningen af mulighederne.

Foto: Illustration af den kommende svømmehal i Ørestad.

svømmehal, idræt

NORDHAVN AVIS • C/O BYDELSAVISERNEARNE JACOBSENS ALLE 15,1.DK 2310 ORESTAD
TEL: +45 31153040MAIL: KONTAKT(AT)NORDHAVN-AVIS.DK