Måske alligevel klageadgang til Lynetteholm

lynetteholm birdeyeRegeringen ville blokere klageadgangen for otte love om anlæggelse af Lynetteholm, men nu er beslutningen udsat på ubestemt tid.

Udsættelsen skyldes ifølge Transportministeriet blandt andet, at man ikke har kunnet nå at behandle de mange høringssvar, som var indkommet, da høringsfristen udløb onsdag i sidste uge. Antallet af høringssvar er ifølge ministeriet oppe på omkring 170 høringssvar.
"Flere høringssvar er fortsat under behandling, og høringsnotatet er ikke færdigt, og derfor træder bekendtgørelsen (om at blokere for klageadgang, red.) ikke i kraft i dag," skriver ministeriets presseansvarlige i til Byrummonitor.

Afskæringen af klageadgangen for i alt otte love om anlæggelsen af Lynetteholm blev muliggjort, da Folketinget vedtog anlægsloven for det gigantiske projekt 4. juni. I midten af september gjorde transportminister Benny Engelbrecht (S) brug af muligheden, og sendte bekendtgørelsen i høring. Hvis ministeren vælger at sætte den i kraft vil den gælde til 2025 og eventuelt længere, hvis anlægsprocessen trækker ud. I denne periode vil man ikke kunne klage over projektet til f.eks. Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet.

lynetteholm transportvej for jord

Læs også: Borgerforslag imod Lynetteholm fik ikke opbakning nok

I TV 2-programmet News & Co. onsdag aften sagde ministeren at afskæringen af klageadgang blandt andet skyldes, at man har travlt med at stormflods- og klimasikre København, fordi vi lige nu står på "en brændende platform – eller måske skulle vi snarere sige en våd platform".
"Vi er nødt til at handle, og derfor er vi nødt til at fremskynde nogle af de øvrige beslutninger – det gælder også et dige ude på Amager og sluseporte mod nord og syd, som også er en del af den samlede klimasikring. Det er noget, som gør, at vi ikke kan sidde med hænderne i skødet og vente på, at eventuelle klager kan trække i langdrag," sagde transportministeren.

For nylig har en gruppe borgere fremsat et borgerforslag til Folketinget, om at klageadgangen i Lynetteholm-sagen skal bevares. 
"Udover de støjmæssige, miljømæssige, og økonomiske konsekvenser  så kan den manglende klageret i fht. Lynetteholm få som konsekvens, at man fremadrettet vil ophæve klageretten for en lang række andre projekter," skriver en af forslagsstillerne, Kathrine Hammerich, til Nordhavn Avis.

lynetteholmen, sidebar

NORDHAVN AVIS • C/O BYDELSAVISERNEARNE JACOBSENS ALLE 15,1.DK 2310 ORESTAD
TEL: +45 31153040MAIL: KONTAKT(AT)NORDHAVN-AVIS.DK