Velkommen til Nordhavn Avis

Nordhavn Avis er det førende hyperlokale nyhedsmedie for Nordhavn.

Her på websitet finder du de seneste hyperlokale nyheder, samt debatindlæg, klummer og anmeldelser. Du kan også bestille vores nyhedsbrev, som udsendes torsdag morgen med en oversigt over nyhederne. Den trykte Nordhavn Avis udkommer i 2022 i alt 18 gange om året og omdeles i postnummer 2150 Nordhavn samt i Marmorbyen. Avisen kan også afhentes i udvalgte caféer og butikker. 


Kontaktoplysninger:
Telefon: 31 15 30 40
Mail: kontakt@nordhavn-avis.dk

Deadline
Mandag inden udgivelsesdag klokken 12.

Distribution
Egne bude. Torsdag og fredag. 

Reklamation 
Savner du avisen, skal du skrive til kontakt@nordhavn-avis.dk

Avisen kan afhentes her: 
Realmæglerne i Nordhavn, home Nordhavn, MENY Nordhavn.

Oplag: Cirka 2.000 og stigende
Sidetal: 12-28
Papirkvalitet: 52 gram white
Tryk: Sjællandske Mediers Trykkeri i Holbæk

Dækningsområde: Postnummer 2150 Nordhavn. Marmorbyen.

Udgivelser i resten af 2022:
UGE 47. NR. 20: Torsdag 24. november. Deadline mandag 21. november kl. 16.
UGE 51. NR. 22: Torsdag 22. december. Deadline mandag 19. december kl. 16.

Vi har foreløbig planlagt efter at udgive månedsavis i første halvår af 2023. Så snart det er muligt, vil vi vende tilbage til 14-dages udgivelse.

Udgivelser i 2023:
UGE 5. NR. 1: Torsdag 2. februar. Deadline mandag 30. januar kl. 16.
UGE 9. NR. 2: Torsdag 2. marts. Deadline mandag 27. februar kl. 16.
UGE 13. NR. 3: Torsdag 30. marts. Deadline mandag 27. marts kl. 16.
UGE 17. NR. 4: Torsdag 28. april. Deadline mandag 25. april kl. 16.
UGE 21. NR. 5: Torsdag 26. maj. Deadline mandag 23. maj kl. 16. 
UGE 25. NR. 6: Torsdag 22. juni. Deadline mandag 19. juni kl. 16. 

PRINT Annoncering: 
Nordhavn Avis fremsender gerne tilbud på ønskede formater og perioder. Vi beregner intet farvetillæg og ingen administrationsgebyrer. Alle priser excl. moms. Skriv eller ring for yderligere oplysninger eller ring på telefon 31 15 30 40.

Basispriser pr. spaltemillimeter:
0 - 200 mm: 3,00 kr.
201 - 800 mm: 2,68 kr.
801 - 2190 mm: 2,20 kr.

BOKS: 86 x 75 mm: 500,00 kr. 
BUND: 266 x 100 mm: 900,00 kr.
1/4 SIDE: 131 x 180 mm: 900,00 kr.
1/2 SIDE: 266 x 180 mm: 1.500,00 kr.
1/1 SIDE: 266 x 370 mm: 2.500,00 kr.
2/1 side midteropslag: 546 mm x 370 mm: 10.000,00 kr.

Tillæg for særlige placeringer:
Forside: 100 %. Bagside: 50 %. Højresider: 25 %.
Sideplaceringer skal bookes forud og senest ved deadline.

Gentagelsesrabatter:
Vi tilbyder rabatter ved køb af flere annoncer eller indrykninger.

Trykmetode: Offsetrotation. Farver: CMYK. Færdige annoncer modtages i pdf. Billeder og illustrationer modtages i eps, tiff, psd, pdf. Billeder leveres i en opløsning på 180 dpi i de størrelser hvormed de skal bruges. Medier sendes på mail eller ftp.


ONLINE ANNONCERING

WEBSITE:
Vi tilbyder tre forskellige bannerplaceringer på netavisen nordhavn-avis.dk:
Top: Ved siden af avislogo. 500x90 px. I rotation med andre bannere. Alle sider.
Right: I højre side i første/øverste skærmbillede. 250x250 px. Fast placering. F.eks. Forside, 3 Sektionssider el.lign.
Embed: Inde i teksten i 10 seneste eller udvalgte artikler. 500x90 px eller efter aftale.
Formater: HTML5, GIF, JPG,
Priser:
Top: Kr. 400 pr. uge (rotation med maks. 4 andre bannere. Alle sider). Rabatter for aftaler om måned, år.
Right: Kr. 200-600 pr. uge (fats placering, antal sektioner efter aftale)
Embed: Kr. 400 pr. uge for 10 artikler.
 (Alle priser excl. moms)

NYHEDSBREV:
Vil du med ud til vores faste nyhedsbrevmodtagere?
Vi udsender hver torsdag morgen nyhedsbrevet Godmorgen Nordhavn med de nyeste historier fra bydelen. 
En annonce i nyhedsbrevet kommer helt ind i modtagernes mailboks. Kontakt os for et godt tilbud. 


BANNERPRODUKTION

Vi tilbyder produktion af enkle, hurtige bannerannoncer i næsten alle størrelser og filformater. Priseksempel:
Et webbanner på op til 960x120 px eller 250x350 px i formaterne gif, jpg eller HTML-format med 3-6 slides. Efter oplæg fra kunde. På basis af leverede illustrationer. Leveringstid: 2. dage. Banner leveres til kundens eje. Pris: DKK 1019,00


Betaling:
Netto kontant 6 dage efter indrykningsdato.
Ved 1. rykker beregnes et gebyr på 50 kroner.
Ved 2. rykker beregnes et gebyr på 1,5% pr. måned efter forfaldsdato.


Anvendelse af persondata: Modtager du vores nyhedsbrev, opbevarer vi kun dit brugernavn og din emailadresse. Hvis du opsiger nyhedsbrevet, slettes alle oplysninger øjeblikkeligt. Dine data behandles fortroligt og lagres under sikre forhold, og i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Dine data vil ikke blive udleveret til tredjepart. Du kan altid kontakte Nordhavn Avis, hvis der er spørgsmål til ovenstående.

Kopiering af indhold og annoncer med henblik på offentliggørelse eller produktion er ikke tilladt uden skriftlig aftale med Nordhavn Avis.


Kontaktoplysninger:

Mail:  kontakt@nordhavn-avis.dk

Udgiver: Bydelsaviserne v. Redaktør og udgiver Lars Greir
Arne Jacobsens Allé 15
DK 2300 Ørestad KBH. S
Telefon: 31 15 30 40
CVR: 29253315
Bankkonto: Merkur Andelskasse 8401 5465432


Tekniske oplysninger: Nordhavn Avis er en tabloid-avis med seks spalter. Helside: 370 mm højde. Maksimal spaltehøjde: 354mm. Her følger spaltebredderne:
Spaltebredde, 1 sp.: 41 mm
Spaltebredde, 2 sp.: 86 mm
Spaltebredde, 3 sp.: 131 mm
Spaltebredde, 4 sp.: 176 mm
Spaltebredde, 5 sp.: 221 mm
Spaltebredde, 6 sp.: 266 mm

Trykmetode: Offsetrotation. Farver: CMYK

Færdige annoncer modtages i pdf. Billeder og illustrationer modtages i eps, tiff, psd, pdf. Billeder leveres i en opløsning på 180 dpi i de størrelser hvormed de skal bruges. Medier sendes på mail eller ftp.


Handelsbetingelser: 
Indrykning og placering
Indrykningsdatoer og placeringsønsker overholdes i videste udstrækning. Såfremt pladsmæssige eller andre tekniske forhold kræver det, forbeholder Nordhavn Avis sig ret til at omplacere, fremrykke eller udskyde annoncer. Kan en bestilt placering eller et ønsket format ikke efterkommes, placeres annoncen bedst muligt og beregnes efter opnået placering og format. Såfremt særlige tekniske forhold kræver det, forbeholder avisen sig ret til at ændre et bestilt annonceformat uden forudgående meddelelse. Ved ikke færdigt materiale opkræves kr. 0,25 pr. mm til dækning af produktionsomkostninger. Annoncer der måler mere end 340 mm i højden, beregnes til fuld spaltehøjde.

Reklamationer
Fejl og mangler ved annoncen, som skyldes Nordhavn Avis, vil blive godskrevet. Godskrivelse kan aldrig overstige det for annoncen fakturerede beløb. Reklamationer skal fremsættes senest 3 dage efter at annoncør har modtaget avisen med annoncen. Regningsreklamationer umiddelbart efter regningens modtagelse. Nordhavn Avis er uden ansvar for tab, annoncøren måtte lide i forbindelse med reklamationer fra kunder over varer eller tjenesteydelser, som er annonceret fejlagtigt i Nordhavn Avis. Det gælder fejl, som er opstået p.g.a. såvel trykfejl, hørefejl, manglende indrykning eller indrykning i anden uge end bestilt.

Opsætning
Enhver annonce, der efter bladets skøn kan forveksles med redaktionelt stof, forsynes foroven med ordet ANNONCE, der i typografi og størrelse klart angiver, at der er tale om en annonce. Pladsen medregnes i opmålingen af annoncen.

Nægtelse af indrykning
Nordhavn Avis forbeholder sig ret til at nægte optagelse af annoncer, der strider mod gældende love og bestemmelser, eller mod hensynet til læserne eller avisens interesser. Nordhavn Avis påtager sig dog intet ansvar for indrykning af annoncer, der er i strid med lovgivningen.

Betalingsbetingelser
Annoncører faktureres på udgivelsesdagen, og fakturaer skal være betalt senest seks bankdage efter udgivelsesdagen. Ved overskridelse af forfaldsdatoen uden at kunden har kontaktet Nordhavn Avis for at indgå en ny betalingsaftale, fremsendes rykkerskrivelse med gebyr på kr. 50,00 og betalingsfrist på fem bankdage. Rykkerskrivelse med gebyr fremsendes herefter løbende hver uge med gebyr på 1,5% af samlet pris ved forfaldsdato. Efter fire rykkerskrivelser overgives sagen til inkassoinddrivelse.

Tilbud og priser
Tilbud på annoncering sker på baggrund af den til enhver tid gældende prisliste for Nordhavn Avis. Prislisten forefindes opdateret på hjemmesiden. Alle tilbud er gældende i 30 dage, hvis ikke en kortere frist oplyses.

Rettigheder
Nordhavn Avis forbeholder sig ret til at arkivere og udgive alt redaktionelt indhold og annoncer i elektronisk form. Tredieparts affotografering eller erhvervsmæssig kopiering af indhold og annoncer med henblik på offentliggørelse eller produktion er ikke tilladt uden skriftlig aftale med Nordhavn Avis.

NORDHAVN AVIS • C/O BYDELSAVISERNEARNE JACOBSENS ALLE 15,1.DK 2310 ORESTAD
TEL: +45 31153040MAIL: KONTAKT(AT)NORDHAVN-AVIS.DK